www.maxtor-si.com

联系我们
 

地址

No.1 工厂 : 中国广东省中山市东凤镇兴华东路172号4楼
No.2 工厂: 中国广东省中山市东凤镇吉昌村同吉路1号

 

线上商城

阿里巴巴网站:
https://0760maxtor.1688.com/

阿里巴巴全球速卖通网站:
https://www.aliexpress.com/store/911119040

 

联系信息

邮箱:heji007007@gmail.com
微信 /WhatsApp:86-13560622308